Svag udmelding fra Miljøministeren vedr. Tange Sø

Svag udmelding fra Miljøministeren vedr. Tange Sø

Af Kristian Pihl Lorentzen, Folketingsmedlem (V) og Jarl Gorridsen, Byrådmedlem Silkeborg (V)

I lørdagens udgave af Midtjyllands Avis bliver Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) interviewet om Tange Sø og Tangeværket. Brosbøl siger, at ministeriet kender sagen indgående. Alligevel ønsker hun ”input fra så mange som muligt om den bedste løsning”.

Nu har sagen jo været et stridspunkt i ca. 20 år. Foreninger, eksperter og organisationer har i hele perioden givet input, og de forskellige løsninger og dilemmaer har været forelagt i detaljer. Der kommer ikke en redningsplanke til ministeren. Hun og regeringen må etablere en klar holdning til, hvad de ønsker med søen.

Mange miljøministre har været på besøg. De fleste af dem har heldigvis indenfor de sidste 10-15 været klare i mælet: ”Søen skal blive liggende som den er – og der skal ikke investeres i lange omløbsstryg”. Det eneste, Brosbøl vil sige, er, at ”Tangeværket har negativ indflydelse på fiskebestanden”. Alle – også tilhængere af værk og sø – ved, at et vandkraftværk og fiskepassage ikke er det samme som en å. Det behøver ministeren ikke rejse helt til Tange for at sige.

Men vi, der kender sagen, ved også, at der passerer tusindevis af fisk gennem en velfungerende fisketrappe. Vi ved også, at historisk evidens peger på, at laksen forsvandt længe, før værket kom til. Vi ved, at søen er et af Danmarks bedste områder for gedder og aborrer. Vi ved, at søen tiltrækker mange fuglearter – nu også havørn og fiskeørn. Vi ved, at tusindevis af lokale og turister nyder de rekreative og sportslige muligheder ved og på søen.

Alt dette burde ministeren og regeringen også vide. Derfor er det et rimeligt krav, at ministeren kommer med sin holdning og ikke taler uden om. Vil minister og regering bevare Tange Sø med gennemstrømning af Gudenåens vand – eller vil I ikke? Det er et rimeligt let spørgsmål, og det er vel ikke urimeligt at forvente et svar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *