SF’s løsningsforslag ved Tange Sø er et uløseligt dilemma

SF’s løsningsforslag ved Tange Sø er et uløseligt dilemma

I Midtjyllands Avis den 28. juli præsenterer SF’s silkeborg-formand, Jørn Rye, partiets forslag til en løsning omkring Tange Sø. JR og partiet foreslår at lukke Tangeværket, lave et længere omløb og bevare søen. Det lyder taknemmligt på papiret, men der er desværre meget store udfordringer ved den løsning. Jeg kender udfordringerne, for jeg har brugt megen tid med laksefolkene og sømodstanderne på at afsøge mulighederne for kompromisser, hvor sø, værk og omløb/laks kan tilgodeses. Jeg har været til møder med dem og på udflugt med dem, og vi står overfor nogle centrale dilemma’er.

For laksefolkene eksisterer der kun én løsning – nemlig et omløb, der starter helt oppe i Brårup ved søens begyndelse og helt ned til efter værket. Selvom vi fra sø-tilhængernes side længe drøftede mindre omløb i Tange-enden af søen og forbedrede fisketrapper, så er det ikke en farbar vej for laksefolkene. De vil have alt åens vand. Dog – i efterår og vinter, når der er meget regn, vil de gerne lukke noget overskudsvand ind i søen.

Alt det med lange omløb betyder altså, at søen skal klare sig uden vandet fra Gudenåen. Til at føde den er der kun den lille bæk ved Ans og et undseeligt tilløb fra Tange Å. Jeg ved godt, at en vildfaren ingeniør fra Cowi engang i 90’erne har udtalt i en rapport, at det godt kan lade sig gøre. Men enhver person ved sine fulde fem kan se på disse vandløb og konstatere, at de ikke engang kan kompensere for fordampningen på en almindelig sommerdag.

Det er derfor ikke muligt at bevare Tange Sø med et langt omløb. Søen kan kun blive der med gennemstrømning af Gudenåens vand. Vi er alle glade for, at SF er medlem af bevaringsforeningen. Men løsningsforslaget kan desværre ikke realiseres. Det er nu ikke så slemt, for det er hundedyrt, og ingen kan garantere nogen laksebestand – og selv den mest fanatiske laksefisker ved godt, at der aldrig kommer laks længere end til Silkeborg Langsø. Da et omløb minimum kommer til at stå i 250 millioner kroner og en uoverskuelig påvirkning af naturen i området, så kan det jo være en stor pris at betale for MÅSKE at få laks i de ca. 18 km å, der er mellem Tange Så og Silkeborg.

Så lad os i stedet bevare søen, som den er, med en storslået natur, et mangfoldigt fugleliv, et velfungerende Tangeværk (historie og grøn energi), en betydelig og folkelig turisme samt masser muligheder for en aktiv fritid. Derfor har Silkeborg Kommune nu også meldt sig ind i foreningen, så vi sammen med SF Silkeborg kan passe på disse herligheder. Den kvarte milliard kan vi så bruge på noget mere fornuftigt.

Bevar Dansk Natur – Bevar Tange Sø.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *