Natur og mennesker i balance

Natur og mennesker i balance

Kristian Pihl Lorentzen, Folketingsmedlem (v), vandløbsordfører. Jarl Gorridsen, Formand (V) Plan, Miljø og Klimaudvalget, Silkeborg Kommune

I den forgangne uge har Lars Vedsø endnu en gang lanceret uhyrlige personlige angreb på os begge. Denne gang i forhold til problemerne omkring oversvømmelser ved Gudenåen. Vi ønsker naturligvis ikke at rette åen ud eller etablere en gold kanal, sådan som han påstår. Det er jo netop kærligheden til egnen og ådalen – og de mange rekreative muligheder som f.eks. vandring, kanosejlads og lystfiskeri – der driver vores ønske om at mindske generne og bevare områdets tilgængelighed.

Vi ønsker begge et fornuftig vedligehold af Gudenåen, der er den primære afvandingskanal for hele vores egn. Vi ønsker politisk fokus på åens vandføringsevne, så vi kan få vandet ud i havet uden at skade huse, jorder, veje, stier, tekniske installationer, kroer og alt det andet, vi nyder godt af som borgere og gæster i området.

Det kan sagtens lade sig gøre at forbedre vandføringsevnen uden at skade naturen. En mere fornuftig grødeskæring og fjernelse af sand- og mudderaflejringer er vigtige redskaber. Sådan vedligeholder vi vores natur i hundredevis af andre tilfælde, så vi kan leve side om side med den. Det bør vi også gøre med vores Gudenå – som vi har gjort i mange, mange år indtil for 7-8 år siden, hvor et misforstået hensyn til nogle få vandplanter indsneg sig i den praktiske vandløbstilgang her på egnen.

Glem alt om dommedag for naturen. Det er røgslør fra Vedsø, der ønsker at stille os begge i et dårligt lys. Vores fokus er en Gudenå, der fortsat kan være til stor glæde beboere og gæster som sejler, fisker eller bare nyder den omgivende natur. Alt sammen udført i respektfuld balance mellem mennesker og natur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *