Misforståelser omkring grødeskæring og Gudenåens natur

Misforståelser omkring grødeskæring og Gudenåens natur

Jeg kender både Pernille Ingemann (Lokal DN formand) og vores næstformand, Johan Brødsgaard, som dialogsøgende mennesker med deres sunde fornuft i behold. Derfor er det lidt ærgerligt, at de begge er kommet på en idealistisk glidebane i forhold til grødekskæringsproblematikken i Gudenåen. Det nye PMK Udvalg får således skudt i skoene, at vores ønske om mere intensiv praksis skader vores natur i Silkeborg kommune.

Det er naturligvis ikke tilfældet og slet ikke intentionen. Man kan faktisk anlægge det synspunkt, at det stik modsatte er tilfældet. Lad mig forklare. Hele problematikken om grødeskæringen bunder i en EU bestemmelse om at beskytte en guldsmedeart, som lever i nogle af vores å-løb – herunder vores lokale strækninger i Gudenåen. Da disse bestemmelser kom tilbage omkring årtusindeskiftet, havde der i flere år ikke været behov for meget grødeskæring i Gudenåen. EU bestemmelserne og regulativet tog derfor dengang udgangspunkt i den daværende praksis, og én skæring blev til ”lov” i Silkeborg Kommune.

Anderledes forholdte det sig i å-strækninger i bl.a. Odense, Viborg og Ålborg kommuner. Da man indførte de samme EU regler (For samme beskyttelse) disse steder, var grødeskæringspraksis mere intensiv – og man fik derfor en anderledes ”lov” disse steder. Derfor skærer man i andre åer op til 3-4 gange om året, selvom det er den samme beskyttelse, man skal imødekomme. Præcis heri ligger det absurde, og konsekvensen her i Silkeborg er så, at store områder oversvømmes, hvilket aldrig har været hensigten med EU bestemmelserne eller grødeskæringsregulativet.

Oversvømmelserne gør vores natur mindre tilgængelig og mindre brugbar – og har klare skadelige konsekvenser. Når der er oversvømmelser kan man ikke bruge trækstien, reelt udføre lystfiskeri langs åbredden, bruge kro-haverne eller færdes på engene langs åen. Dertil kommer, at rigtig mange store ege- og bøgetræer går ud, fordi de ikke kan tåle de store vandmængder. Tag selv et kig langs å- og søbredderne og se ”skeletterne” af de døde træer. Dertil kommer naturligvis tab af private værdier i form af landbrugsjord, haver og vand i kældre etc.

Flertallet i det nye PMK udvalg har ytret ønske om at få en mere intensiv skæring – lidt a la det, de gør i andre kommuner. Det har vi gjort for at få en mere fornuftig forvaltning af vores natur og værdier her i Danmarks 10. største og smukkeste kommune. Værdier, som er til glæde for alle, der bor her og besøger os. Vi udfordrer et hensyn til én guldsmed samt en uheldig administrativ regel undfanget bag et skrivebord i Bruxelles. Vi gør det af hensyn til Silkeborg Kommune, vores natur, vores borgere, vores gæster og vores værdier – ikke for at skade disse. Det er sund fornuft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *