Mennesker før maskiner (om vindmøller)

Mennesker før maskiner (om vindmøller)

Nogle gange skal røgen lige lægge sig, før man sætter et læserbrev i avisen. Sådan har vi haft det i denne sag. I maj måned besluttede et flertal af udvalget at stoppe et projekt med 3 landvindmøller ved Aunsbjerg. Det skabte en del reaktioner. Projektfolkene var skuffede, naboerne var lettede, og nogle politikerkolleger var også på banen med kommentarer.

Som politikere indenfor det tekniske område skal vi tage stilling til mange forskellige projekter. Mange gange er beslutningerne ikke så svære. Rigtig mange gange får vi hurtigt kortlagt vores beslutningsgrundlag og truffet en beslutning i enighed. Dem er der ikke så meget ”krudt” i, og dem hører borgerne og læserne af denne avis sjældent om.

Nogle gange løber vi ind i beslutninger, der er meget komplekse. Situationer, hvor mange forskellige interesser er på kollisionskurs. Sådan en udfordring havde vi med de tre vindmøller ved Aunsbjerg.

Når vi står overfor sådanne problemstillinger, må vi gå ekstra grundigt til værks. Det har vi gjort i denne sag. Vi har holdt tema-dage, haft ekspertgæster, mødt borgerne og drøftet det rigtig mange gange med hinanden og os selv. I den proces bliver de forskellige lodder så lagt i vægtskålene, og selvom der er lodder i begge skålene, så ender det til sidst med, at det falder ud til den ene side.

Vi tror, vi taler på vegne af alle i udvalget, når vi siger, at denne sag var en af de komplekse med lodder i begge vægtskålene. Men med udgangspunkt Sundhedsstyrelsens igangværende undersøgelse af lavfrekvent støj i kombination med det store antal af berørte naboer og dyrehold lige udenfor de officielle grænser, besluttede flertallet i udvalget i denne sag altså at lade tvivlen komme en ret stor gruppe borgere til gode. Vi skal såmænd nok få den vindkraft, der er nødvendig i Danmark, og Silkeborg Kommune skal nok bidrage (og det har vi også gjort), men i Aunsbjerg-sagen blev det altså mennesker før maskiner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *