Ligger her et gran af sandhed?

Ligger her et gran af sandhed?

Lærer Thomas Heunicke fra Aalborg leverer en meget “spids” vurdering af skolens tilstand – baseret på sine egne erfaringer som lærer. Det kan meget vel være, at han får delt tingene lige vel hårdt op i sort og hvid, men hvis man vælger at sige: “Ingen røg uden bål – er der en lille smule om snakken?” så kan man måske finde inspiration til løsninger for Folkeskolen. Både hvad angår de store reformer, samt den daglige gang på skolen for lærere, ledelse og forældre. Husk på, at hvis man vil løse et stort problem, skal man ikke angribe det med en te-ske og en mini-skruetrækker. Jeg håber, at mine kolleger i Silkeborg byråd (Børn og Unge-udvalg) også læser indlæg som dette – fra “modparten” – således, at tilgangen til det store arbejde også får lidt “kant”.

Læs det for inspirationen:

http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE6361918/den-grundlaeggende-arsag-til-folkeskolens-fallit/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *