Invitation til DN – lad os drøfte å-praktik

Invitation til DN – lad os drøfte å-praktik

Erik Schmidt har læst reportagen fra Gudenåen den 12. august. ES har en bredside til mig, og det afføder et par kommentarer. For det første er jeg kun 1 stemme i både byråd og udvalg. Alt foregår således på demokratisk vis. For det andet står PMK udvalget hverken bag veje eller broer i naturen. For det tredje: En etage mere eller mindre på et hus inde i Silkeborg har ingen negativ konsekvens for naturen – tværtimod.

Jeg har tidligere inviteret DN til en drøftelse af praktikken om lokalplaner og naturforvaltning. En debat med avisen som gæst, så læserne kunne se, at der også var mulighed for fælles fodslag. Det var de i første omgang ikke interesserede i.

Ud fra avisens artikel kan jeg se, at DN-folkene vil ”slås mod mere grødeskæring”, ligesom de mener, at ”døde træer i vandkanten er godt for økosystemet”. Vi er mange, der synes, at man også skal kunne nyde Gudenåen. Når vandet ikke kan ledes væk i tilfredsstillende grad, bliver åen et sumpet område, hvor træksti, træer, opholdspladser, jordlodder, fiskemuligheder, kroer, kanoturisme alt sammen må vige. For hvad? Et vildnis med pil, siv, grøde og vand over det hele.

Jeg synes, det er for snævert et natursyn. Derfor vil jeg igen invitere folkene fra DN til en dialog om praktisk å-vedligehold. De vil nok se, at vores ønskede indsats ikke skader naturen, men at formålet er sikring af både økosystemet og en Gudenå, der er tilgængelig for danskerne. Tilgængeligheden forsvinder i altfald, hvis vi lader stå til. Er det målet for DN?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *