Høringssvar fra S og SF udgør risiko for Tange Sø

Høringssvar fra S og SF udgør risiko for Tange Sø

Af Verner Gorridsen, Formand for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø. Bragt i MJA den 12. november 2013.

Til trods for direkte dialog med Hanne Bæk Olsen og Silkeborg Kommune fra både foreningens og Ans Lokalråds side, valgte kommunen med borgmesteren og udvalgsformand, Hans Okholm, i spidsen at sende staten et høringssvar, hvor de ikke anbefaler, at Tange Sø fortsat sikres vand fra Gudenåen.

Det betyder, at kommunen åbner muligheden for, at søen bliver snøret af fra Gudenåsystemet. Tanken er så, at søen kun skal have vand fra Tange Å. Enhver, der har set Tange Å, ved, at det ikke kan lade sig gøre, da Tange Å ikke har meget vand. Med fordampningen fra søens overflade i sommerperioden vil Tange Sø blive reduceret til en stillestående pyt uden kanoturisme og med mange mistede rekreative muligheder.

På vælgermødet den 6. november i Ans bekræftede Hans Okholm sine tanker om løsningerne med omløb overfor de ca. 130 fremmødte. Så til alle medlemmer af vores forening vil jeg sige: Husk at sikre dig, at din byrådskandidat vil sikre, at søen altid gennemløbes af vand fra Gudenåen. Det er afgørende, da det nuværende høringssvar er kommunens officielle holdning, og kan være begyndelsen til enden for Tange Sø, som vi kender den.

blomstersøbred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *