Høj service til borgerne

Kommunen – dens politikere og dens embedsfolk – er til for borgerne. Selve kommunens formål må være at skabe et godt samfund for de borgere, der lever i kommunen.

I vores kommune vil vi være bedre til at give borgere og erhvervsliv en hurtig sagsbehandling og løsninger, der primært tilgodeser borgernes ønsker – med hensyn til lovgivningen naturligvis.

I Silkeborg Kommune vil jeg kæmpe for at vi kigger på projekter og initiativer med en holdning, der udstråler “lad os sammen se, om vi ikke kan få det her til at fungere”. Det er naturligvis ikke altid, at det kan lade sig gøre at gennemføre et projekt. Der er ofte mange hensyn, der skal afvejes. Men det må være vores tilgang, at dialogen skal være åben og effektiv, og når der gives afslag, så følges de af en god forklaring.