Giv efterspørgsel en plads i planen for Silkeborg

Giv efterspørgsel en plads i planen for Silkeborg

Af Morten Høegh (LA), Peter Nyegaard Jensen (V) & Jarl Gorridsen (V)

Vi skal have vækst i Silkeborg. Det er et synspunkt, der kan samle de fleste i byen og i byrådssalen. I arbejdet med at planlægge byens boligmasse skal vi som politikere og embedsværk sikre os, at vi kan møde en bred fremtidig efterspørgsel – og ikke være for styret af en aktuel fascination af én bestemt boligtype eller ét planlægningsmantra.

Vi er alle tre nye i byrådet, og her hører man nye ord. Blandt de nye ord, som vi har hørt rigtig meget er ”byfortætning” og ”tæt lav bebyggelse”. De fremføres med største selvfølgelighed af ældre byrødder og embedsværk side om side og med største selvfølgelighed, og de er blevet bærende elementer i meget af den planmæssige del af strategien for udviklingen i Silkeborg by og vores umiddelbare omegn.

Under den sidste afsluttende debat i byrådssalen blev Udviklingsplanen fulgt på vej af mange rosende ord. At beslutningen om at sende planen i høring var enstemmig vidner naturligvis om et højt kvalitetsniveau og om en plan, som favner bredt og tilgodeser mange interesser.

Sommertid er kaldes ofte ”agurketid”, men den kan også meget vel bruges til eftertanke. For vi tre nye i byrådet har ferien bl.a. givet tid til at reflektere. Reflektere over, hvad det egentlig er byrådet har gang i. Har samtlige 31 byrådsmedlemmer været så tilstrækkeligt højt oppe i ”helikopteren”, at de er helt beviste om mål og konsekvenser? Hvad er de dybereliggende strategier, der hidtil har været grundlag for byudviklingen i Silkeborg? Rammer vi helt plet med Udviklingsplanen eller bør vi foretage småjusteringer inden ”ledet lukkes” efter høringsperioden?

Vi er med på, at mange voksne danskere om få år vil leve alene. Flere kloge hoveder med forstand på demografi og befolkningsudvikling taler om at vores bo- og familiemønstre vil ændre sig. Der tales om, at den mindre bolig vil få en større andel af kagen mod den danske klassiker i form af parcelhuset. Så spørgsmålet er nu, hvordan vi skal planlægge og bygge vores by, så vi får vores eget særpræg, og så folk kan kende Silkeborg og skille byen ud fra mængden af andre købstæder. Det vil vi vende tilbage til.

I dansk politik dækker udtryk som ”den rådne banan” og ”udkants-Danmark” reelt over en konkurrencesituation mellem kommunerne med taber- og vinderkommuner. Nogle kommuner mister jobs, oplever fraflytning og tilbagegang. Andre kommuner oplever på grund af flid, dygtighed, fordi de er begunstiget af storbyens magnetiske tiltrækningskraft eller ”naturlige” konkurrenceparametre vækst og fremgang.

De seneste år har vi tabt arbejdspladser i Silkeborg Kommune. Det skal der nu rettes op på med mange nye erhvervsorienterede tiltag. Også kommunens mange pendlere tilgodeses, idet transporttid til en halv million øst- og midtjyske jobs reduceres væsentligt med motorvejens komme. For os er det at bidrage til at skabe flere private jobs i kommunen meget vigtigt, men vi ved også, at den kommunale økonomi primært bæres af indtægterne fra personskatter.

Uanset om man ud fra politisk ståsted vægter målet om bedre solidaritet, velfærd, ”køre længere på literen” eller skattelettelser højest, så er det i konkurrence med andre kommunerne altså vigtigt, at vi i Silkeborg vækster ved at tiltrække folk, der har råd til at betale skat. Det er der, som nævnt i indledningen en målsætning, bred enighed om.

Alt det er interessant at bosætte sig i Silkeborg er på bedste måde beskrevet i den Udviklingsplanen der nu er sendt i høring: Naturen med sø- og å-systemet, det aktive bymiljø med kultur, fritid og idræt, turbåde og søromantik, kano- og kajak på topplan, Museum Jorn, Ildfestregatta, Jazz Festival, Stadion, Søsportens Hus, nyt svømme- og badeanlæg på Svømmecenter Nordvest, Street Zone og alt det andet, vi kan tilbyde.

MEN – vi skal sørge for at kombinere dette med en boligmasse, der ikke ”fortætter” vores bycentrum alt for meget. Vi har søerne lige midt i byen – en unik karakteristik, som bl.a. de kendte arkitekter hos Møller og Grønborg har fremhævet som vores absolutte stærkeste arkitektoniske kort. Lad os passe på, at vi ikke kommer til at bygge alt for mange og alt for tætte boliger inde midt i centrum helt op til søerne, men sikre at vi også holder områderne åbne, så vi kan nyde byens ”åbenhed”. Lad os også have modet til at skabe noget spektakulært eller særligt indbydende, der kan virke som en tiltrækningskraft på ressourcestærke fremtidige og nuværende borgere. På samme måde skal vi tænke på, at pladsen til større huse ikke kun henlægges til byerne rundt om Silkeborg, men at vi også har attraktive bynære parceller af en hvis størrelse.

Vi ønsker med andre ord, at vi giver den brede efterspørgsel plads og ikke bliver fanget af ”tidens løsen” indenfor planlægning. Vi skal nemlig ikke altid gøre som alle de andre, vi skal ikke skabe en mini-kopi af Århus, Odense eller andre. Vi skal invitere markedets efterspørgsel indenfor og skabe en mangfoldighed, der sikrer tilflytning. Vi skal ikke overdrive fortætningen, men bevare åbenheden i byen, bevare de ”vue”, som vores søer og landskab har givet os, således at vi forbliver noget særligt og helt for os selv på den gode måde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *