Fremad sammen – for Silkeborg Kommune

Fremad sammen – for Silkeborg Kommune

Af Byrådsmedlemmerne, Casper Mouritsen (A) og Jarl Gorridsen (V)

”Velkommen til Silkeborg Byråd – I modsætning til i mange andre sammenhænge, skal I her arbejde med uenighed som et grundvilkår – uenighed om både mål og midler”. Nogenlunde således blev vi som to nye byrådsmedlemmer introduceret til det politiske arbejde i Silkeborg af en ny kollega på rådhuset i Silkeborg.

Denne kollega har givet ordene videre, fordi det i rigtig mange tilfælde præcis er sådan. I mange tilfælde har vores unavngivne kilde oplevet, at det politiske arbejde starter med en modsætning, og at det så derefter gennem vedholdende og taktisk arbejde giver resultater for den ”vindende” part – altså den part, der vinder spillet om de minimum 16 stemmer i Silkeborg Byråd.

Nu kan man jo vælge at lade sig hvirvle ind i det spil, hvor taktikken fylder meget, og hvor man primært anlægger en ”lurende” tilgang til dem i den ”anden blok”. Men man kan jo også have en anden vinkel. Fra vores ”civile” virke er vi begge vant til at fokusere på det, som vi er enige om og i højere grad betragte uenighederne, som noget vi kan lægge til side. Vi ville ønske, at det politiske liv kunne lære lidt af den tilgang og ind i mellem lægge forskellighederne til side og koncentrere sig om de konstruktive løsninger.

Er det naivt? – det mener vi egentlig ikke. Vi ved, at uenighed er en grundforudsætning i politik. Men vi vil gerne arbejde på en måde, hvor vi ikke gør en dyd ud af uenigheden og modsætningerne. Vælgerne er helt klart mest interesserede i, at vi laver konstruktive løsninger sammen. Silkeborg er bedst tjent med, at så mange partier i byrådet som muligt, i så høj grad som muligt kan stå sammen om at udvikle byen. Derfor skal vi arbejde med de ting, hvor vi er enige og så i mindre grad bruge krudtet på at slås, hvor vi er uenige.

I vores arbejde med planlægning og miljø som medlemmer af plan- miljø og klimaudvalget oplever vi, at det ikke er partiskel, der afgør sagerne, men i højere grad en fornuftig drøftelse, som kortlægger sagens kerne og så lader 7 mennesker finde det bedste kompromis – eller stemme om det.

Vi ser gerne, at den samme tilgang vil blive traditionen i byrådet, så vi på tværs af partiskel kan vise borgerne at vi arbejder sammen om at finde løsningerne for dem, og i mindre grad fokusere på uenighederne som splitter os.

Det er vores indstilling til det politiske virke, og vi glæder os til at samarbejde med vores øvrige 29 byrådskollegaer om løsningerne, som vil gøre os til en vinderkommune hvor det attraktivt at bo og arbejde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *