DN tryner grøn energiprojekt i Silkeborg Kommune

DN tryner grøn energiprojekt i Silkeborg Kommune

Vi er desværre vidne til et skammeligt magtmisbrug, når Dansk Naturfredningsforening vælger at chikanere et 100% grønt energiprojekt i Ans. Fjernvarmeværket i Ans har med Silkeborg Kommunes opbakning lanceret et utrolig spændende projekt baseret på grøn energi og innovativ tænkning. Med sin placering meget nær ved Tange Sø kan værket ved hjælp af lukkede rørsystemer udvinde varme fra søen, uden at der bruges nogen som helst form for kul, olie, gas eller lignende. Et 100% naturligt energibidrag, som kunne være forbillede for andre projekter lokalt og nationalt.

Silkeborg Kommune har behandlet projektet politisk og givet sin fulde opbakning, og ministeren var på besøg i udviklingsfasen. Fra alle sider har projektet fået anerkendelse, og udformning og målsætning er helt i tråd med kommunens plan om at bidrage til at opfylde landets mål om CO2 minimering.

Nu har Dansk Naturfredningsforening valgt at bruge sin høringsret til at forlange en fuld VVM redegørelse. En VVM er en meget omfattende, langvarig og dyr undersøgelse af påvirkninger på miljøet – et forlangende, der er skudt helt over målet. Vores egen miljøafdeling har givet projektet et blåstempel, og det er gået direkte igennem den politiske proces uden anmærkninger. Nu vil DN’s forlangende betyde store forsinkelser og et stort spild af penge.

Hvorfor mon? Man kan undre sig. Men jeg er nu ikke i tvivl. DN ønsker at nedlægge Tange Sø, og derfor ønsker de ikke, at søen skal få positiv omtale, og at området og folkene omkring søen skal fremstå som visionære og ansvarlige. Det er groft misbrug af en høringsret, som DN tidligere har opnået til at beskytte projekter, der bragte naturen i fare. Naturen er på absolut ingen måde truet her, og det må opfattes som ren chikane. Som formand for planlægningen i Silkeborg Kommune må jeg desværre konstatere, at det ikke er første gang, jeg har set DN stikke en kæp i hjulet på glimrende projekter.

Vi skal passe på, når organisationer bliver store og arrogante og begynder at misbruge deres magt langt ud over de intentioner, der var til stede, da de fik den. Jeg ser en kedelig tendens, og jeg vil opfordre DN til ikke at tryne den kommunale beslutningsproces, når vi skal arbejde med at skabe udvikling i vores kommune til gavn for fællesskabet.

2 Comments

  1. Rasmus Lindhard says:

    Enig. Hvordan kan DN dog forsvare, et pinagtigt forsøg på at bremse dette fine grønne tiltag? Man må undres …..,

  2. Kirsten gybel says:

    Man får lyst til at græde.
    Aner ikke hvad der sker ved de fornemme politiske frokoster, men kunne det være simple studehandler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *