Det arbejder jeg for

Med Silkeborg Kommunes centrale placering og smukke natur, kan vi blive Jyllands bedste sted at bo fra vugge til grav.  I min valgkamp er jeg optaget af 5 indsatsområder, der skal gøre det muligt:

Jeg vil arbejde for:

 1. Job og vækst gennem bedre erhvervsservice

Silkeborg Kommune har tabt 3.500 jobs fra 2009 – 2013. Vi er i gang med at vinde dem tilbage. Men vi skal hænge alvorligt i – lav arbejdsløshed er både en åbenlys fordel for det enkelte menneske og en kæmpe besparelse for kommunen. Opskriften er klar: Lavere afgifter, bedre service & rådgivning, offentlige opgaver i udbud samt bedre infrastruktur.

2.  Skoler og institutioner – mere undervisning og samvær

Der skal være mere undervisningstid tid for vores børn. Lærere og pædagoger bruger for meget tid på administration og møder. De fleste vil i virkeligheden hellere arbejde med børnene og deres læring. Det skal vi støtte – vise dem tillid og minimere kontrol, administration og mødetid.

3. Mere service – mindre bureaukrati

Silkeborg Kommune skal udvikles og ledes som en serviceorganisation. Kommunen bør være lettilgængelig og sagsbehandling  kort og effektiv – blandt de allerbedste – for borgere og erhvervsliv.

4. Værdig ældrepleje – lokalt

Vores plejepersonale skal have så meget tid med de ældre som muligt. Vi vil minimere tiden til kontrol, administration og møder. Moderne teknologi skal udnyttes til at hjælpe ældre, der har særlige behov. Sidst men ikke mindst, skal vi sikre at de fleste ældre kan være I deres lokale samfund så længe som muligt.

5. En stærk kommune på tværs

Silkeborg Kommune har bade en attraktiv hovedby og mange stærke landsbyer spredt over kommunen. Det giver os en unik mulighed for at tilbyde nye og eksisterende borgere fantastiske tilbud for at på land og i by. Vores nabokommuner har ikke den mangfoldighed, og derfor skal silkeborg bevare de gode lokale samfund og infrasturkturen til dem.