Bevar Tange Sø

Tange Sø har ligget som en del af Gudenåsystemet i snart 100 år. Søen er en integreret del af den lokale natur med et rigt dyreliv og et aktivt fritidsliv for såvel lokale som turister.

Jeg er klar over, at der er mange holdninger til laks, Tangeværk og diverse omledninger af Gudenåen. De forskellige holdninger udspringer af folks kærlighed og passion for forskellige fritidsinteresser. Det må vi acceptere. Vi kan ikke forvente, at alle folk skal være enige.

Jeg går ind for, at Tange Sø bevares med en fast gennemstrømning af vand fra Gudenåen, således vi ikke “gambler” med den lokale natur og søens beskaffenhed – men ikke mindst går jeg ind for, at kanoturisterne som en helt naturlig del af deres tur igennem Gudenåsystemet kommer igennem den store og smukke sø og besøger Ans Søbred med den nyligt restaurerede overnatningsmuligheder. På Ans Søbred har vi igennem hele foråret og sommeren op mod 5.000 turister ved vores søbred. Det giver kendskab til vores by og område, ligesom det giver handel til de lokale forretninger.

Bevar Tange Sø!