Bedre vedligehold af Gudenåen nødvendig

Bedre vedligehold af Gudenåen nødvendig

Vi ser for øjeblikket store problemer med vandstanden langs vores søer og åer. Det er klart, at meget regn altid vil give meget vand, men som kommune må vi gøre vores yderste for at hjælpe med at lede vandet væk og forhindre oversvømmelser, som dem vi ser nu. Vi mener, at denne indsats er blevet negligeret i flere år.

I sommeren 2014 forberedte vi en nødplan, der skulle give os mulighed for at skære grøde, hvis der blev meget vand i åløbet. Vi havde en meget tør sommer, og heldigvis oplevede vi ingen reelle oversvømmelser. Den 15. august var det så slut – her dikterer reglerne, at der absolut ikke må skæres mere, og det er jo ikke en regel, der giver mening lokalt i Silkeborg.

Det er korrekt, at der findes EU regler, der udpeger strækningen mellem Silkeborg og Kongensbro som et særligt habitatområde for den grønkøllede guldsmed. Det er også korrekt, at disse regler fra et skrivebord i Bruxelles siger, at vi som hovedregel ikke må slå mere ”end vi plejer”. Vi mener imidlertid, at disse regler kan tolkes i en anden retning, og at der desuden i nødstilfælde (som ved oversvømmelse) kan skæres mere og oftere.

En mere omfattende skæring og fjernelse af diverse sandaflejringer er efter vores mening fornuftige tiltag, der kan gøre Gudenåen til en mere effektiv afvandingskanal for vores vandmasser. Kun på den måde kan vi få en tilgængelig Gudenå, træksti og brugbare søbredder – så kan vi få den naturturisme, som alle hylder, og vi kan beskytte den natur og de værdier og grunde, der ligger langs vandet.

Den målsætning og indsats er åbenlys for os, og det er forhåbentlig også sund fornuft for resten af byrådet og embedsværket? Derfor vil vi arbejde for, at et fornyet lokalt regulativ for Gudenåen giver os mulighed for en mere effektiv sikring af vandføringsevnen. Til sidst skal vi bemærke, at hverken enkeltmedlemmer eller udvalget som helhed ønsker at overtræde lovgivningen – naturligvis ikke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *